Het testen van uw waterwaardes

De meest belangrijke factor in het succesvol houden van vissen ligt in het onderhouden van goede waterkwaliteit. PH (zuurgraad), ammonium en nitraat/nitriet waardes in het aquarium horen regelmatig gecontroleerd te worden. De 6 sleutel factoren om uw aquarium gezond te houden zijn: Ammonium, Nitraat, Nitriet, pH, GH en KH. In deze handleiding vindt u meer informatie over de verschillende waterwaardes en de resultaten van uw eigen waterwaardes. De handleiding gaat in op de 6 sleutel factoren om uw aquarium gezond te houden:

Staat uw vraag niet in deze handleiding? Neem dan contact met ons op.

Terug naar de servicepagina


Ammonium (NH3)

De NH3 waarde geeft de hoeveelheid ammonium in uw aquariumwater aan. Een hoge waarde kan ontstaan doordat het water vervuild is. Hierdoor is het mogelijk dat er algen ontstaan.

De ideale ammoniumwaarde ligt op 0.

De ammoniumwaarde te hoog? Zo kun je hem verlagen:

 • Het water deels verversen;
 • Meer planten toevoegen;
 • De vissen minder voeren;
 • Een ammoniak verlagend hulpmiddel gebruiken.

Terug naar boven


Nitraat (NO3)

De NO3 waarde geeft de hoeveelheid nitraat in uw aquariumwater aan. Bij een hoge nitraatwaarde sterven vissen en planten en is een algenplaag het gevolg.

De ideale nitraatwaarde ligt op maximaal 20mg/l.

De nitraatwaarde te hoog? Zo kun je hem verlagen:

 • Het water deels verversen;
 • Meer planten toevoegen;
 • De vissen minder voeren;
 • De bodem grondig reinigen.

Terug naar boven


Nitriet (NO2)

De NO2 waarde geeft de hoeveelheid nitriet in uw aquariumwater aan. Bij een te hoge nitrietwaarde leidt dit tot bloedvergiftiging. Houdt dit dus zeer goed in de gaten.

De ideale nitrietwaarde ligt op 0.

De uitkomst van uw test:

  • 0,3-0,9: Nog niet heel gevaarlijk – Ververs dagelijks 30% water totdat de waarde weer 0 is.
  • 0,9-4: Gevaarlijk voor vissen – Ververs dagelijks 50% water totdat de waarde weer 0 is.
  • >4: Dodelijk voor vissen – Ververs dagelijks 50% water en voeg zo snel mogelijk een bijpassend toevoegingsmiddel toe.

Terug naar boven


pH (zuurtegraad)

De pH-graad geeft de zuurgraad van het water aan. Het is erg belangrijk dat deze waarde stabiel blijft om beschadiging van de slijmhuid van de vissen te voorkomen.

De ideale pH-waarde ligt tussen de 7 en de 7,5.
Het verlagen of verhogen van de pH waarde zal altijd geleidelijk moeten gebeuren!

De uitkomst van uw test:

 • Lager dan 7: Zuurwater.
 • 7: Neutraal water.
 • Hoger dan 7: Basisch/alkalisch water.

De pH waarde te hoog? Zo kun je hem verlagen:

 • Een pH verlagend middel toevoegen;
 • Decoratiemateriaal zoals kienhout toevoegen;
 • Het water deels verversen met zuur water om de pH waarde op neutraal te krijgen.

De pH waarde te laag? Zo kun je hem verhogen:

 • Het water deels verversen met basischwater om de pH waarde op neutraal te krijgen;
 • Kalksteen of (oester)schelpen toevoegen aan het filter.

Terug naar boven


GH (hardheid)

De GH-waarde geeft de totale hardheid van het water aan. De GH-waarde wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheidsgraad). Zorg voor een dH-waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12. In Nederland komt er middelhard water uit de kraan, dit kunt u dus gewoon gebruiken.

De uitkomst van uw test:

 • 0 tot 4: Zeer zacht water;
 • 4 tot 8: Zacht water;
 • 8 tot 12: Middelhard water;
 • 12 tot 30: Hard water;
 • Hoger dan 30: Zeer hard water.

De GH waarde te hoog? Zo kun je hem verlagen:

 • Het oorspronkelijke water verversen met osmosewater;
 • Het oorspronkelijke water verversen met regenwater (oppassen voor verontreinigd water);
 • Het water koken voordat je het in het aquarium doet (wel eerst laten afkoelen).

De GH waarde te laag? Zo kun je hem verhogen:

 • Gebruik een GH verhogend middel.

Terug naar boven


KH (carbonaathardheid)

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid van het water aan. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid is het ‘bufferen’ van zuur. Een ideale KH-waarde van het water voorkomt de toename van zuren.
De ideale KH waarde ligt tussen de 5 en 10.

De KH waarde te hoog? Zo kun je hem verlagen:

 • Een specifiek product gebruiken om de KH – waarde van uw water te verlagen.

Terug naar boven