Voorbereidingsinstructies

Hartelijk gefeliciteerd met uw toekomstige Aquaja producten en hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Alle producten worden geleverd en geïnstalleerd door ervaren medewerkers. Tijdens de levering & installatie zorgen onze monteurs ervoor dat alle producten op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Zij verlaten uw winkel pas nadat alle producten volledig draaien en uw medewerkers de vereiste product uitleg inclusief onderhoudsplan hebben ontvangen.

Wij vragen u om aan een aantal voorwaarden te voldoen voordat onze monteurs de producten kunnen installeren:

Staat uw vraag niet in deze voorbereidingsinstructies? Neem dan contact met ons op.

Terug naar de servicepagina


Algemene regels

 • De ruimte waar de stellingen op worden geplaatst dient vrij te zijn van obstakels en de ondergrond dient uit een harde, vlakke en stabiele vloer te bestaan.
 • De klant is er geheel verantwoordelijk voor dat de bestelde producten naar de plek van installatie getransporteerd kunnen worden.
 • Denk hierbij aan deuropeningen, winkelpuien, winkelstellingen en overige obstakels. De klant dient te zorgen voor 1 extra persoon i.v.m. het uitladen van de stellingen.

Afvoer

 • U dient te zorgen voor een aansluiting op het riool met een doorsnee van minimaal 30 mm.
 • De afvoer mag maximaal 2 meter van de te plaatsen stellingen verwijderd zijn.

*Van toepassing bij: Aquariumstellingen, koudwatervisbassins, planteneilanden, plantenstelling.


Aanvoer

 • U dient te zorgen voor een kraanaansluiting met 3/4“ (duims) buitendraad.
 • De aanvoer mag maximaal 2 meter verwijderd zijn van de te plaatsen stellingen.
 • De aanvoer dient minimaal 10 cm boven de stellinggeplaatst te zijn (bij standaardhoogte van de stelling van 225 cm dient de aanvoer minimaal op 235 cm hoogte geplaatst te zijn).

*Van toepassing bij: Aquariumstellingen, koudwatervisbassins, planteneilanden, plantenstelling.


Elektriciteit

 • Voor elke stelling dient u een dubbel stopcontact aan te leggen. Eventueel is een enkelvoudig stopcontact ook voldoende (afhankelijk van de gekozen opties).
 • De dubbele en/of enkele stopcontacten dienen 15 cm. boven elke stelling bevestigd te worden.
 • Onder alle koudwatervisbassins en de planteneilanden dient onderin een vast stroompunt aanwezig te zijn.
 • Bij elk schildpadeiland dient binnen een straal van 1 meter een dubbelzijdig stopcontact aanwezig te zijn.
 • De ventilatoren van de vogelstellingen dienen aangesloten te worden op een constante spanning aangezien deze altijd moeten blijven draaien.
 • Aansluitingen bij vogelstellingen dienen eveneens minimaal 15 cm boven de stelling bevestigd te worden.

TIP: Men kan de verlichtingen van alle stellingen aansluiten op de schakelaar welke in verbinding staat met de overige verlichting van de winkel. Wanneer men het licht in de winkel uitzet, gaan alle verlichtingen in de stellingen ook automatisch uit.

*Van toepassing bij: Aquariumstellingen, koudwatervisbassins, planteneilanden, plantenstelling, vogelstellingen, terrariumstellingen en schildpadeilanden.


Verwarming op C.V. ketel:

 • Sommige aquariumstellingen en plantenstellingen worden voorzien van verwarmingsbuizen onder de aquariums.
 • Deze verwarmingsbuizen worden door ons in de stellingen geplaatst op tempex platen.
 • Een erkend installateur dient ervoor te zorgen dat de verwarmingsbuizen worden aangesloten op de CV.
 • Hiertussen worden ook een of meerdere thermostaatkranen geplaatst zodat u zelf de temperatuur in de stellingen kan regelen.

*Van toepassing bij: Aquariumstellingen en Plantenstellingen.


Blijkt bij levering dat aan de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, dan kunnen wij de stellingen helaas alleen maar afleveren. De prijzen blijven dan ongewijzigd. Alle extra werkzaamheden, materiaal en transportkosten zullen dan in rekening worden gebracht!

Download instructies